Hľadáme posilu na miesto lekára. Vhodný aj absolvent.
Oddelenie pozostáva z lôžkovej časti ( 16 lôžok) a 2 ambulancií. Oddelenie je veľmi dobre technicky vybavené – disponujeme tromi modernými lineárnymi urýchľovačmi, CT simulátorom, prístrojovým vybavením umožňujúcim liečbu brachyterapiou a stereotaxiou.

Na plné rozvinutie tohoto technického potenciálu potrebujeme personálne posilniť náš tím. Úspešný uchádzač bude zaradený do práce na lôžkovom oddelení, pričom sa zároveň bude edukovať aj v plánovaní rádioterapie.

Ponúkame možnosť včasného zaradenia do atestačnej prípravy v odbore radiačná onkológia a čo narýchlejšieho odborného rastu .
Dodatočným benefitom je aj skrátená pracovná doba a služby trvajúce len 6h v pracovných dňoch a 4 h cez víkend (bez nočnej práce) a príjemný kolektív.

Nástup možný hneď. V prípade záujmu o prácu alebo podrobnejšie informácie kontaktujte prosím:

Ing. Eva Hudecová

vedúca úseku personálny, miezd

a starostlivosti o zamestnancov

Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska 6950 01  NitraSlovenská republika

tel.: 037/ 6545 611

mobil: +421 914 352 176

eva.hudecova@fnnitra.sk | www.fnnitra.sk

Štítky:

Podobné články: