O společnosti

  • Jsme největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a pracovnělékařské péče.
  • Působíme ve 25 zdravotnických zařízeních napříč Českou republikou (včetně 8 prémiových), 13 mamocentrech, 24 lékárnách a 11 laboratořích.
  • Od roku 2011 do roku 2022 jsme investovali 1 304 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb.
  • Zaměstnáváme 3465 zdravotníků.
  • Provádíme 3,6 mil. vyšetření ročně.
  • Součástí našich služeb je i centrum chronických ran, které se opírá o nejmodernější léčebné postupy a týmovou spolupráci několika specialistů.
  • Pomáháme těm, kteří pomáhají, a to díky naší nadaci EUC Elucidate.

Proč u nás pracovat

Proč u nás pracovat - ikonka

Inovativní prostředí


Chceme být profesionálními a rovnocennými partnery dnešním angažovaným klientům. Klademe důraz na osobní přístup a nové technologie, které dělají péči efektivnější a  inspirují naše klienty k prevenci.

Proč u nás pracovat - ikonka

Osobní a profesní růst


Chceme, aby v EUC našli zdravotníci budoucnost nejen jako profesionálové, ale i jako lidé, manželé, rodiče… Proto dbáme nejen na vzdělávání a kariérní růst, ale i na dobré vztahy v našich týmech i na vyváženost práce a osobního života.

Proč u nás pracovat - ikonka

Týmová spolupráce a podpora

V EUC nestavíme na nedotknutelné hierarchii. Všichni jsme společně spolutvůrci zdraví našich klientů. Jsme jeden tým, který se dokáže podpořit, nebo zastoupit.

Proč u nás pracovat - ikonka

Poslání a hodnoty

Jsme největší poskytovatel ambulantní zdravotní péče v ČR. Naším posláním je dělat zdravotní péči kvalitnější a dostupnější a inspirovat tím ke změně celé české zdravotnictví. Jsme ambulantní zdravotní péčí nové generace.

Zaměstnanecké benefity

Benefity - ikonka

6 týdnů pracovního volna

Jako součást našeho týmu si budete moci užít šest týdnů placeného volna ročně, což vám umožní dobře se regenerovat a udržet si rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Benefity - ikonka

Podpora vzdělávání

V EUC jsme přesvědčeni, že vzdělávání a rozvoj dovedností jsou klíčem k vynikající zdravotnické péči. Podporujeme proto naše zaměstnance v dalším vzdělávání i finančně.

Benefity - ikonka

Stravovací příspěvek

EUC si váží svých zaměstnanců a jejich zdraví, a proto jim poskytujeme příspěvky na stravování. Vyvážená strava je podle nás klíčem k dobrému zdraví a výkonu na pracovišti.

Benefity - ikonka

EUC Plus


Mimo jiné nabízíme přístup ke službě Lékař online 24/7, slevy v našich kamenných lékárnách nebo garantovaný termín návštěvy. Program platí pro až 5 rodinných příslušníků.

Benefity - ikonka

Výhodný tarif T- Mobile

Pro naše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky máme výhodný tarif na volání i datové služby od společnosti T-Mobile. Jedno rodné číslo může pod svým účtem mít až 7 rodinných příslušníků.

Benefity - ikonka

Karta Multisport


Našim zaměstnancům pomáháme udržovat aktivní životní styl. Proto je součástí našeho benefitového balíčku i Multisport karta. S touto kartou máte neomezený přístup do široké sítě sportovních a relaxačních zařízení po celé zemi.

Benefity - ikonka

Odměna za doporučení

Víme, že naši skvělí lidé znají další skvělé lidi. Za jejich doporučení dáváme našim zaměstnancům odměny a v případě nástupu významné finanční částky.

Benefity - ikonka

Shell karta


Naši zaměstnanci mají možnost v rámci sítě společnosti Shell čerpat pohonné hmoty pro vlastní potřebu s výraznou slevou oproti aktuálním ceníkům.

Benefity - ikonka

Neomezená knihovna

Největší tuzemská online knihovna obsahuje desítky tisíc titulů, navíc v ní najdete i více než tisícovku knih odborné zdravotnické literatury. Každý zaměstnanec k ní má přístup zdarma.

Benefity - ikonka

Individuální přístup

Naši zaměstnanci mají možnost vybrat si ze všech typů úvazků – HPP, částečný, zkrácený úvazek či brigády.

Nabídka pro studenty

V rámci EUC máme program EDUCARE, který je určen pro studenty a čerstvé absolventy zdravotnických oborů. Do programu se mohou zapojit studenti lékařských i nelékařských oborů na pracovištích skupiny EUC. Nabízíme tyto programy

Pro Sutdenty - ikonka

Stipendijní program

Stipendijní program je určený pro studenty VŠ, VOŠ či SŠ a nabízí finanční podporu studenta při studiu
Více informací

Pro Sutdenty - ikonka

Praxe

Program nabízí studentům zajištění povinné praxe v ambulantním prostotu jednotlivých klinik, či v laboratoři nebo lékárně.
Více informací

Pro Sutdenty - ikonka

Příprava k atestaci

Tento program pokrývá specializační vzdělávání – základní kmen(„před kmenem“) a specializační výcvik („po kmeni“).
Více informací

Pro Sutdenty - ikonka

Brigády

Kromě povinné praxe v rámci studia je možné se následně dle zájmu domluvit i na nepovinné praxi či brigádě
Více informací

Pro Sutdenty - ikonka

Trainee program

Trainee program nabízí úzkou spolupráci s lékaři/nelékaři v rámci poskytování multioborové péče kmenového pracoviště trainee programu
Více informací

Koho hledáme

Lékařské obory - ikonka

Lékaři

Více informací

Lékařské obory - ikonka

Farmaceuti

Více informací

Lékařské obory - ikonka

Ostatní zdravotníci

Více informací

Lékařské obory - ikonka

Specialisté/ administrativa

Více informací

Kontakt

Mgr. Kamila Teplá
Recruitment & HR Marketing Specialist
Tel.: 799 119 980
kamila.tepla@euc.cz
Odkaz na WEB