Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom na 14 lôžkových oddeleniach a 6 jednotkách intenzívnej starostlivosti  a na pracoviskách jednodňovej zdravotnej starostlivosti v ORL, oftalmologickej, chirurgickej, ortopedickej a gynekologickej s celkovou kapacitou 516 lôžok. Ďalej poskytuje zdravotnícke služby v 6 spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách.Venujeme sa aj činnosti v špecifických zdravotníckych pracoviskách – denné stacionáre – neurologický, dermatovenerologický, hematologický a psychiatrický. 

Je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, situovaná je v okrajovej časti mesta Považská Bystrica s dobrou dopravnou dostupnosťou, cestnou (diaľnicaD1) i železničnou. Vzdialená je približne 45 km od českých hraníc.Má svoje ubytovacie zariadenie

Prax študentov v nemocnici 

Študenti stredných a vysokých škôl so zdravotníckym zameraním zo Slovenska i Čiech majú dlhoročne možnosť spoznať nemocnicu aj na základe vlastných skúseností pri absolvovaní študentskej praxe, brigádnickej činnosti alebo dobrovoľníckej činnosti. 

Modernizácia nemocnice 

Nemocnica v rokoch 2015 až 2023 prešla modernizáciou, významne napreduje prestavbou, rekonštrukciami i výstavbou nových oddelení a pracovískCentrum diagnostiky s novým prístrojovým vybavením, moderné pôrodné sály, pracovisko klinickej onkológie, dermatovenerologické laserové pracovisko a mnohé ďalšie. 

Nemocnica je zapojená do mnohých projektov cez Plán obnovy a odolnosti

Ponuky pre absolventov 

Absolventom vysokých škôl ponúkame pracovné príležitosti na pozíciách:   

  • lekár na lôžkové oddelenia,  
  • sestra na lôžkové oddelenia. 

Radi privítame do našich radov mladých lekárov, sestry, asistentov a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa chcú realizovať v oblasti zdravotníctva, medicíny, ošetrovateľstva a nie je im ľahostajná budúcnosť našej krajiny

Buďte súčasťou nemocnice, pracujte s nami a liečte našich pacientov, tešíme sa na Vás! 

Ďalšie informácie:  

Štítky:

Podobné články: