Svet zdravia Dunajská Streda

, 28. 1. 2022

Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda poskytuje nadštandardné služby a liečebné metódy primárne v oblasti chirurgie, traumatológie a ortopédie. Zdravotná starostlivosť na všetkých oddeleniach a v odborných ambulanciách je zabezpečovaná špecializovanými odborníkmi. V poslednom období bola dokončená…

Zobrazit více

Svet zdravia Galanta

, 28. 1. 2022

Nemocnica Svet zdravia Galanta poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť (lôžkové oddelenia) v chirurgických aj nechirurgických odboroch. Rovnako aj špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odborných ambulanciách.  Súčasťou nemocnice sú i oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré poskytujú služby…

Zobrazit více

Svet zdravia Partizánske

, 28. 1. 2022

Nemocnica Svet zdravia Partizánske je poskytovateľom liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov zo spádovej oblasti Partizánske a okolie. Zariadenie zabezpečuje komplexné služby v rámci 9 oddelení a 15 je špecializovaných ambulancií v novo zrekonštruovaných priestoroch. Viac…

Zobrazit více

Svet zdravia Topoľčany

, 28. 1. 2022

Nemocnica Svet zdravia Topoľčany poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v mnohých zmodernizovaných priestoroch pacientom z okresov Topoľčany a spádových okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Kvalita zariadenia je podložená dlhodobou tradíciou nemocnice a skúsenosťami zdravotníckeho aj nezdravotníckeho…

Zobrazit více

Svet zdravia Banská Štiavnica

, 28. 1. 2022

Všeobecná nemocnica v Banskej Štiavnici je poskytovateľom komplexných zdravotných služieb. Primárne sa zameriava na poskytovanie následnej starostlivosti pre chronických a dlhodobo chorých pacientov. Viac informácií o našej nemocnici nájdeš na:  Nemocnica Banská Štiavnica Voľné pracovné pozície. Kontakt: Ing….

Zobrazit více