Povinnosti po ukončení štúdia – úrad práce, zdravotné a sociálne poistenie pri nástupe do zamestnania na Slovensku aj v zahraničí – ako to funguje?

, , 13. 12. 2020

Dôležité je uvedomiť si, že vysokoškolské štúdium končí poslednou štátnou záverečnou skúškou a nie promóciou, ktorá je už len slávnostným ceremoniálom. Po vykonaní poslednej štátnej skúšky totiž strácate status nezaopatreného dieťaťa, čím aj Vaši rodičia prichádzajú…

Zobrazit více